טוב למות בירושלים מלמלוך במצריים – רבי עי"ש זצ"ל ותקיעת השופר בשבת

השנה – תשפ"ד – יום ראשון של ראש השנה יחול בשבת ואנו לא נתקע בו בשופר. לפי התלמוד הבבלי בבלי, הסיבה לכך תהיה גזירת חכמים לבטל את מצוות עשה של תקיעת שופר מחשש שמא אדם שלא יודע לתקוע טוב ילך בשבת אצל חכם שילמדנו לתקוע ויטלטל ד"א ברה"ר. התקנה לא כללה את ה"מקדש" ובנוסף לאחר […]