שלטי הגיבורים ממנטובה לכרמי צור

בשבת התחלנו לקרוא את פרשיות המשכן, התורה מקדישה ארבע פרשות שלמות לבנית המשכן וכליו ולהכנת בגדי הכהונה ומכאן רואים את החשיבות שהתורה מיחסת למשכן. בספר מלכים א ישנם שני פרקים ארוכים (ו-ז) המתארים לפרטי פרטים את מקדש שלמה, וביחזקאל מנבא הנביא מוקדשים ארבעה פרקים (מ-מג) לתיאור מפורט של בית המקדש השלישי. במשנה ישנה מסכת 'מדות' […]