בלחיצה מביא לדף הבית של האתר

הדרכות טכנופדגוגיות

הסברים וסרטונים לשימוש במודל ובאפליקציות

הדרכות טכנופדגוגיות

מטלה

רכיב "מטלה" מאפשר הגשת משימות לימוד באופן מגוון ורחב. ניתן להגיש מטלות תוך שימוש בסוגי מדיה שונים: מסמך WORD, מצגת, סרטון, אודיו, באופן אישי או שיתופי, ואף לאפשר הגשה קבוצתית.

לקריאה והרחבה »
הדרכות טכנופדגוגיות

הוספת משאב או פעילות

משאבים ופעילויות הם אבני הבניין של תהליכי למידה בקורס דיגיטלי ומאפשרים ארגון של חומרי הוראה לצד למידה פעילה באופן אישי או שיתופי.

לקריאה והרחבה »
הדרכות טכנופדגוגיות

בוחן

בוחן מאפשר סיכום ברור ויעיל של תהליכי למידה. שאלות סגורות ייבדקו באופן אוטומטי על ידי המערכת אך נוסף לכך ניתן לתת לתלמידים משוב על התשובות שיסמנו.

לקריאה והרחבה »
דילוג לתוכן