לוגו מדברים פדגוגיה לבן
Search
Search
Search

בינה
מלאכותית

כיצד ניתן להיעזר ב-AI במבחנים ובדרכי הערכה יצירתיים לקורסים?

כיצד נוכל להשתמש בבינה מלאכותית ולהיעזר בה, בחשיבה על מבחנים ומטלות מסכמות ובהכנתם?
Creative artificial Intelligence symbol concept on modern digital tablet display. Top view. 3D Rendering

בשלב זה של השנה, רגע לפני סיום הסמסטר, אנו שוב נדרשים למשימת הערכת הסטודנטים שלנו. יתכן שכבר יש לנו מבחנים ומשימות משנים קודמות, אבל נרצה לרענן את השאלות, את דרכי הערכה, אולי ליצור גירסאות שונות מקבילות, או לשלב בין שאלות רב-ברירה לשאלות פתוחות. ה-AI יכול לעזור לנו לצאת מהקופסא של עצמנו, במיוחד אם אנו מאלו שרגילים לצעוד באותם דרכים מוכרות. הנה כמה כיוונים ורעיונות שיתכן ויפתחו לנו את התאבון להתרענן:

מבחנים

 1. הכנת מבחן חדש – נוכל להעלות ל'קלוד' את הסילבוס של הקורס הספציפי, וטופס של מבחן קודם שהכנו, ולבקש ממנו לבנות לנו מבחן עם שאלות חדשות בעל מבנה דומה, עם רמת שאלות מקבילה.
 2. הכנת מבחן בכמה גרסאות (למועד ב', למילואימניקים וכדומה) – נוכל לבקש מראש או על בסיס מבחן קיים שה-AI ייצר לנו כמה גרסאות של מבחן. אפשר לכוון אותו להכין שאלונים שההבדלים ביניהם לא גדולים – בלבול שאלות, החלפת סעיפים, או שאלות שלימות, ואפשר לבקש ממנו להכין מבחן שונה לגמרי אך באותה רמה, ובאופן מקביל למיומנויות שבאו לידי ביטוי במבחן הראשון.
 3. שאלון רב-ברירה (אמריקאי) – נוכל גם לבקש ממנו להכין לנו שאלון רב ברירה. כדי שהשאלון יהיה ברמת איכות טובה, בהמשך נציע פרומפט לדוגמא. תוכלו כמובן להתאימו לצרכים שלכם על פי הבנתכם.

עבודות

 1. דרכי הערכה חלופיות – על בסיס הסילבוס או חומרים נוספים שנעלה ל-AI (סיכומי הקורס, תמלול של ההקלטות, מצגות וכדומה) נוכל לבקש רעיונות לדרכי הערכה נוספות מלבד מבחן. בשלב הראשון ה-AI יציע לנו כיוונים של רעיונות. אם אחת מהדרכים תמצא חן בעינינו, נוכל לבקש ממנו לפרט ולהרחיב את התוכן של המטלה, ואת המחוון שהוא מציע לסוג כזה של עבודה או פעילות.
 2. הערכת עמיתים ב-MOODLE
  במערכת ה-Moodle קיימת פעילות של הערכת עמיתים (Peer Assessment) זוהי פעילות שבה תלמידים מעריכים ומספקים משוב לעבודות של חבריהם לכיתה.
  מעבר לכך שהיא מקלה את עומס הבדיקה מעל המרצה, פעילות של הערכת עמיתים היא כלי חשוב לקידום למידה פעילה ושיתופית. היא מאפשרת לתלמידים ללמוד מעבודות של אחרים, לפתח חשיבה ביקורתית, ולקבל משוב מחבריהם בנוסף למשוב מהמורה. כמו כן, היא יכולה לסייע בשיפור מיומנויות תקשורת בכתב ובפיתוח תחושת אחריות ללמידה בקרב התלמידים.
  אכן, בשנה מעין זו, שחלק מהסטודנטים מגוייסים או אינם פנויים ללמידה, פעילות זו תוכל לכלול את הסטודנטים הפעילים בסמסטר, והמשלימים – עבודותיהם ייבדקו לאחר מכן ע"י המרצה בנפרד.ה-AI יוכל לסייע לנו לבנות את העבודה בהתאמה למאפיינים והקריטריונים. בהמשך נציע פרומט שתוכלו להיעזר בו או בחלקו לכך.

כלים נוספים במרשתת

 • קיימים אתרים רבים שיש בהם מחוללי מבחנים, חידונים ואמצעי הוראה שונים באמצעות בינה מלאכותית. הנה אחד מהם https://www.exam-generator.com/
 • קיימים במרשתת מאגרים רבים של פרומפטים בהם נוכל להיעזר, או לקבל רעיונות. אחד מהאתרים המותאמים למורים ולכלי הוראה – MORAi. מומלץ להיכנס ולהתרשם: https://morai.mindcet.org/post_browsing

 


מוזמנים לפנות אל צוות מערך הוראה ולמידה לסיוע בהכנת כלי ההערכה שלכם: pedagogy@herzog.ac.il


נספחים

פרומפט לדוגמא להכנת שאלון אמריקאי

אני מרצה במכללה למורים תואר ראשון בקורס בנושא_____. העליתי את הסילבוס של הקורס. הכן לי 10 שאלות רב-ברירה על החומר של הקורס. שים לב לנקודות הבאות כדי ליצור שאלון אפקטיבי ומדויק:

 1. השאלות יתייחסו לעקרונות ולמידע המרכזי שבקורס, ולא לפרטים צדדיים או שוליים.
 2. השאלות יתנו מענה לרמות שונות על פי הטקסונומיה של בלום – החל מזכירה, הבנה טובה של החומר, וכלה בניתוח, הפשטה ויישום העקרונות גם ביחס לחומר שלא נלמד. ציין ליד כל שאלה איזו מיומנות היא בודקת.
 3. המסיחים צריכים להיות קשורים לחומר הנלמד ולא אקראיים או לא רלוונטיים. כל מסיח צריך להיות סביר ולהיות קשור לנושא, גם אם הוא לא התשובה הנכונה.
 4. הימנע מלכלול מסיחים שהם בבירור שגויים, גם למי שלא למד את החומר ביסודיות. כל המסיחים צריכים להיות הגיוניים וקרובים לתשובה הנכונה, אך עם הבדלים מהותיים. זה יבטיח שהשאלון יעריך את רמת הידע והיישום של החומר הנלמד.
 5. הימנע מלהשתמש באפשרויות כמו "כל התשובות נכונות", "תשובות א' ו-ג' נכונות" וכדומה. מבנה כזה יכול לבלבל את הסטודנטים ועלול להפוך את השאלה למבלבלת או מטעה. במקום זאת, השתדל שבכל שאלה תהיה רק תשובה אחת נכונה וודא שהיא ברורה ומדויקת.
 6. השתמש במסיחים כדי לבדוק הבנה מעמיקה של החומר. כלול מסיחים שמייצגים טעויות נפוצות, הכללות יתר, או פרשנויות שגויות של הנושא. זה יאתגר את הסטודנטים להבחין בין מושגים דומים ולהפגין חשיבה ברמה גבוהה.
 7. וודא שלשון השאלה והמסיחים ברורה וחד-משמעית. הימנע ממשפטים מורכבים, כפולים-שליליים, או מילים מטעות. השתמש בשפה פשוטה ותמציתית שתתאים לרמת הסטודנטים.

פעילות הערכת עמיתים ב-moodle

איך הפעילות מתנהלת?

 • המורה מגדיר את המשימה ואת קריטריוני ההערכה.
 • התלמידים מגישים את עבודותיהם או מטלותיהם דרך מוודל במסגרת טווח זמן שהוגדר מראש.
 • המערכת מקצה באופן אקראי או על פי הגדרות מורה, את העבודות לתלמידים אחרים לצורך הערכה. ניתן להגדיר כמה ות כל אחעבודות כל תלמיד יקבל לבדיקה.
 • התלמידים מעריכים באופן אנונימי את עבודות חבריהם על פי הקריטריונים שנקבעו, ויכולים גם לספק משוב מילולי.
 • המורה יכול לנטר את תהליך ההערכה, ובסופו לתת ציון או משוב על איכות ההערכה של התלמידים.

פרומפט לדוגמא:
אני מרצה במכללה למורים תואר ראשון בקורס בנושא. העליתי את הסילבוס של הקורס ו/או חומרי הקורס. אני מעוניין להכין פעילות הערכת עמיתים במערכת ה-moodle.

 1. הצע לי כיוונים למטרות הפעילות: מה התלמידים ילמדו או ישיגו דרך פעילות זו? איך פעילות זו תתרום להבנה שלהם את נושאי הקורס ולפיתוח מיומנויות חשובות?
 2. הצע לי כיוונים למשימה שהתלמידים יגישו, בהתאם להיקף הזמן הנדרש לעבודה [כתוב כאן את הערכתך]:
 • מה יהיה אופי המשימה (חיבור, פרזנטציה, פתרון בעיה, פרויקט וכו')?
 • מה יהיה היקף המשימה ומה יהיו דרישות התוכן?
 • איך המשימה קשורה ליעדי הלמידה של הקורס?
 1. הגדר את הקריטריונים של הערכת העבודות. ביחס לכל קריטריון ציין מה נדרש עבור עבודה מצוינת, טובה, בינונית או לא מספקת. ערוך זאת בטבלה
 2. כתוב הנחיות שאוכל להציג אותם בפני הסטודנטים כדי שיידעו כיצד מתבצעת הפעילות, וכיצד עליהם להעריך את העבודות של עמיתיהם.
 3. הכן לי דוגמא של עבודה עם הערכה אפקטיבית כדי שאוכל לצרף כדוגמא.

 

לסיכום:

בינה מלאכותית מספקת לנו מגוון דרכים לרענון מאגר השאלות במבחנים ודרכי ההערכה בקורס. מוזמנים להתנסות או להסתייע בנו. מחכים לכם!

כיצד נוכל לסייע? נשמח לחשוב יחד על כיוונים פדגוגיים שיתאימו לכם וללומדים.
כתבו לנו! pedagogy@herzog.ac.il

צוות מערך הוראה, למידה והערכה
להדפסת העמוד
דילוג לתוכן