כולם מרוויחים

המדריך הפדגוגי בהתנסות הקלינית בתחום המדעים ד"ר גלעד פילוסוף, מצא דרך מעניינת לתת מענה לצורכי בתי הספר ולאפשר לסטודנטים להתנסות בצורת הוראה ייחודית.

קשר ללא קשר

כיצד ניתן ליצור קשר אישי עם הלומדים בקורס מקוון? וכיצד לעורר מוטיבציה ולפתח מוכוונות עצמית ללמידה? נירית גולן מהחוגים למתמטיקה וחינוך מיוחד ויוני הרבנד ממערך הוראה ולמידה פיתחו שיטות הוראה ולמידה הנותנות מענה לצרכים אלה