התמצאות כללית בסביבת מודל 4

איך נראה מוודל 4? מה צריך לדעת כדי לעבוד בצורה מיטבית עם הסביבה הזו? במדריך תמצאו הסברים כלליים על הממשק, אתר הקורס, יחידת לימוד והגדרות ספציפיות לרכיב.

ייבוא קורס למוודל 4

ייבוא קורס הוא הזדמנות לבדיקת תכני לימוד, עידכון והגהה לפי הצורך, תכנון וחשיבה על הסמסטר הקרוב.

מטלה

רכיב "מטלה" מאפשר הגשת משימות לימוד באופן מגוון ורחב. ניתן להגיש מטלות תוך שימוש בסוגי מדיה שונים: מסמך WORD, מצגת, סרטון, אודיו, באופן אישי או שיתופי, ואף לאפשר הגשה קבוצתית.

הוספת משאב או פעילות

משאבים ופעילויות הם אבני הבניין של תהליכי למידה בקורס דיגיטלי ומאפשרים ארגון של חומרי הוראה לצד למידה פעילה באופן אישי או שיתופי.

בוחן

בוחן מאפשר סיכום ברור ויעיל של תהליכי למידה. שאלות סגורות ייבדקו באופן אוטומטי על ידי המערכת אך נוסף לכך ניתן לתת לתלמידים משוב על התשובות שיסמנו.

כניסה למוודל

לכניסה למוודל אנא וודאו שיש ברשותכם שם משתמש וסיסמה למערכות המכללה.

פורום

איך נותנים מקום לדיון, הבעת דעה, חיבור בין תוכן הלימוד לבין נסיון חיים באופן שמאפשר לכל התלמידים להתדיין, להתבטא, וגם להגיב זה לדברי זה?