לוגו מדברים פדגוגיה לבן
Search
Search
Search

מדעים

הרצוג – מדברים מדע

באתר זה תוכלו למצוא ידיעונים העוסקים בידע מדעי עדכני בתחום הביולוגיה, הכימיה, הפיזיקה והאסטרונומיה, ומערכי שיעור בנושאים מדעיים המתאימים לחטיבת הביניים ולתיכון.

מוזמנים לשלוח לנו מערכי שיעור מעניינים שיוכלו לשמש מורים אחרים לכתובת pedagogy@herzog.ac.il

מוזמנים לשלוח לנו מערכי שיעור מעניינים שיוכלו לשמש מורים אחרים לכתובת pedagogy@herzog.ac.il

באתר זה תוכלו למצוא ידיעונים העוסקים בידע מדעי עדכני בתחום הביולוגיה, כמיה, פיזיקה, ואסטרונומיה, 
מערכי שיעור בנואים מדעיים לחטיבת ביניים והתיכון.

דילוג לתוכן