בלחיצה מביא לדף הבית של האתר

הדרכות
טכנופדגוגיות

בוחן

בוחן מאפשר סיכום ברור ויעיל של תהליכי למידה. שאלות סגורות ייבדקו באופן אוטומטי על ידי המערכת אך נוסף לכך ניתן לתת לתלמידים משוב על התשובות שיסמנו.

בבוחן אפשר לשלב סוגים שונים של שאלות כדי לגוון את ההערכה, ולבדוק רמות חשיבה שונות. ניתן להכין מאגר שאלות מתוכן כל סטודנט יקבל הרכב אחר של שאלות.

רצוי להגביל את זמן הבוחן על מנת למקד את אירוע ההערכה (לרוב מומלץ 1-2 דקות לשאלה).

במידה ורלבנטי, ניתן להציע מספר נסיונות מענה על מנת לאפשר חזרה לתכנים שדורשים חזרה נוספת.

בבוחן קיימים עשרות סוגי שאלות שניתן להשתמש בהם ולגוון את ההערכה.

במידה ויש מספר בחנים בקורס, מומלץ לרכז את השאלות לכל בוחן בקטגוריה ייעודית.

בסיסי:

איך עובדים עם זה?

איזה סוגי שאלות יש?

מתקדמים:

עבודה עם מאגר השאלות: קטגוריות

הכנה ב WORD וייבוא למאגר השאלות

מומלץ לתת לכל שאלה מספר מזהה

שיבוץ שאלות

לסיכום:

רכיב הבוחן במודל מציע סוגים שונים של שאלות ומאפשר סיכום של תהליכי למידה על ידי ובדיקת ידע והבנה. הבוחן מקדם מעורבות של הלומדים בתהליכי הלמידה ומספק למורה משוב מיידי על אפקטיביות תהליכים אלה.

להדפסת העמוד

כיצד נוכל לסייע? נשמח לחשוב יחד על כיוונים פדגוגיים שיתאימו לכם וללומדים.
כתבו לנו! pedagogy@herzog.ac.il

צוות מערך הוראה, למידה והערכה
דילוג לתוכן