בלחיצה מביא לדף הבית של האתר

הדרכות
טכנופדגוגיות

ייבוא קורס למוודל 4

ייבוא קורס הוא הזדמנות לבדיקת תכני לימוד, עידכון והגהה לפי הצורך, תכנון וחשיבה על הסמסטר הקרוב.

על מנת שהקורס יהיה עדכני, ניתן לשאול גם מה התובנות שלך מהקורס הקודם, ומה היית רוצה ליישם בקורס הנוכחי?

חשוב לעדכן את התאריכים בכל מקום שהם מופיעים: בסילבוס, בלוח הזמנים של הקורס, בראשי היחידות.

  • ברכיב "דף תוכן מעוצב" ברירת המחדל היא שמופיע תאריך השינוי האחרון. האם תרצו שהוא יופיע, ואם כן – תאריך בעבר או תאריך יחסית קרוב?
  • לנקות את המוודל? חומרים שאינם רלבנטיים – לשמור בתיקייה במחשב שלך.

לסיכום:

ייבוא קורס הוא הזדמנות לבדיקה, רענון ועדכון של של התכנים השונים. בעת הייבוא, חשוב לזכור לעדכן את מועדי פתיחת יחידות הלימוד ואת מועדי הגשת המטלות לאורך הקורס.

להדפסת העמוד

כיצד נוכל לסייע? נשמח לחשוב יחד על כיוונים פדגוגיים שיתאימו לכם וללומדים.
כתבו לנו! pedagogy@herzog.ac.il

צוות מערך הוראה, למידה והערכה
דילוג לתוכן