מהתנ"ך – למרשתת ולכיתה!

כיצד לפתח ידע תנ"כי לצד מיומנויות אוריינות אקדמית, אוריינות הבעה ואוריינות דיגיטלית וליצור מכך חוויה לימודית משמעותית ומשפיעה על השיח הציבורי?