לוגו מדברים פדגוגיה לבן
Search
Search
Search

הדרכות
טכנופדגוגיות

מטלה

רכיב "מטלה" מאפשר הגשת משימות לימוד באופן מגוון ורחב. ניתן להגיש מטלות תוך שימוש בסוגי מדיה שונים: מסמך WORD, מצגת, סרטון, אודיו, באופן אישי או שיתופי, ואף לאפשר הגשה קבוצתית.

מה המטרות הלימודיות ואיך תעריכו את הסטודנטים? רכיב המטלה מאפשר הגשת משימות כתיבה, וכן קבצים מסוגים שונים – סרטון, אודיו, מצגת ועוד. במקרה של טיוטות, ניתן לעשות סבבים של משוב ותיקונים.

משוב יכול להיות כללי על המטלה, וניתן גם ממש להגיב נקודתית. ישנה אפשרות של הורדת כל ההגשות, משוב בתוך קבצי ההגשה והחזרה מרוכזת.

ניתן גם לשלב מחוון מובנה. רכיב המטלה מאפשר גם לתת ציונים בלבד על מטלה בע"פ וכיו"ב.

יש בדיקת מקוריות של המטלות.

הגדרות מתקדמות: משוב בקבצים, מחוון, מנגון בדיקה מתקדם

 

לסיכום:

מטלה מאפשרת הגשת משימות הערכה מעצבת או מסכמת אישיות או שיתופיות עם אפשרויות תגובה ומשוב מגוונות של המרצה. המטלות מרוכזות במקום אחד שמאפשר מעקב לגבי זמן ההגשה, הגשות חוזרות, וציונים.

להדפסת העמוד

כיצד נוכל לסייע? נשמח לחשוב יחד על כיוונים פדגוגיים שיתאימו לכם וללומדים.
כתבו לנו! pedagogy@herzog.ac.il

צוות מערך הוראה, למידה והערכה
דילוג לתוכן